مرجع اطلاعات محصول View

نام تجاری طباطبایی TABATABAEI
تولید کننده بيلدر تجارت توس
catalogue link http://www.626.ir/GtinView/6264076600012
لینک به کاتالوگ
نام محصول زعفران رشته ای
part number
GS1 gtin 6264076600012
GS1 gtin barcode
irancode 011431040766001
irancode barcode
عنوان زعفران رشته اي درجه يك بسته پلي استايرني 1 g نام تجارتي طباطبايي مرجع سازنده علي اصغر ذبيحي مرجع عرضه كننده بيلدر تجارت توس
Title Saffron, filament grade 1, polystyrene pack, 1 g, brand TABATABAEI, producer ALI ASGHAR ZABIHI, distributor BILDAR TEJARAT TOOS CO.